تأسیس:

همه مایکل جکسون را می‌شناختند. او شناخته شده ترین هنرمند جهان بود، و در عین حال شناخته نشده ترین. سال‌ها بود که رسانه‌های مختلف در سراسر دنیا شخصیت او را مورد حمله قرار می‌دادند و انواع و اقسام شایعات را برای او می‌ساختند.

این شایعات و دروغ‌ها شخصیتی کاملاً متفاوت از شخصیت حقیقی مایکل جکسون را به تصویر کشیده بود؛ و بسیاری از مردم نیز همین تصویر اشتباه را به عنوان «مایکل جکسون» پذیرفته بودند.

مایکل جکسون به عنوان شخصی که بیشتر وقت و ثروت و انرژی‌اش را صرف کارهای انسان دوستانه و بهبود وضعیت دنیا کرده بود، سزاوار این نبود که اینطور مورد قضاوت‌های اشتباه قرار بگیرد و در انتها با خصوصیاتی اشتباه در ذهن مردم ثبت گردد. این حجم از بی‌عدالتی در حق او قابل تحمل نبود و اوضاع باید تغییر می‌کرد.

اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی ایده‌ی ایجاد محلی برای اتحاد هواداران شکل گرفت. اتحادی با هدف تغییر و تصحیح ذهنیت مردم نسبت به هنرمندی بسیار بزرگ و شایسته‌ی احترام. هدف اولیه این بود که شکوه و احترامی که مایکل جکسون بین مردم داشت و بر اثر دروغ‌ها و شایعات کمرنگ شده بود، دوباره به او بازگردد و به جایگاهی که سزاوار آن است برسد.

سرانجام در تاریخ ۲۰۱۲/۱۲/۱۲ «انجمن حامیان مایکل جکسون» تأسیس شد و در فیسبوک آغاز به فعالیت کرد. این آغاز کوچکی بود برای تغییری بزرگ.