جعلی بودن سه آهنگ آلبوم مایکل تایید شد

جعلی بودن سه آهنگ آلبوم «مایکل» تأیید شد

نتایج گزارش پزشکی قانونی بر جعلی بودن سه آهنگ از آلبوم «مایکل» مهر تأیید زد

آهنگ‌های کاسیو توسط یک شیاد خوانده شده‌اند

طبق گزارش تکان‌دهنده یکی از کارشناسان پزشکی قانونی، خواننده سه آهنگی که ادعا می‌شد جعلی هستند با لهجه‌ای متفاوت از لهجه مایکل جکسون خوانده شده‌اند و خواننده این آهنگ‌ها قادر نبوده بر جنبه‌های اصلی آوازخوانی خود از جمله تحریر تسلط داشته باشد و حتی اسم جکسون را اشتباه تلفظ کرده است.

این سند، که انحصاراً توسط سایت DamienShields.com به دست آمده، توسط دکتر جورج پاپکان، اودیولوژیست پزشکی قانونی، تهیه شده است. دکتر پاپکان با گذاشتن آهنگ‌ها زیر ذره‌بین به نتایج ناراحت‌کننده‌ای دست یافت؛ اینکه آهنگ‌ها جعلی هستند. در نهایت، بر پایه همین نتایج، دعوای حقوقی برای کلاهبرداری از مصرف‌کننده مطرح شد.

در سال ۲۰۱۴ یکی از هواداران به نام ورا سرووا مدعی بود سه آهنگ Breaking News، Monster و Keep Your Head Up، که توسط مدیرعاملان کمپانی موسیقی سونی و بنیاد مایکل جکسون در اولین آلبوم بعد از مرگ مایکل جکسون تحت عنوان «مایکل» منتشر شده‌اند، جعلی هستند و علیه این دو شرکت طرح دعوا کرد. این سه آهنگ، که به «آهنگ‌های کاسیو» معروفند، مدت‌هاست که جای داغی برای هر دو طرف شده‌اند. سونی و بنیاد در ابتدا از اصل بودن آهنگ‌ها دفاع کردند، در حالی که اعضای خانواده جکسون و هزاران تن از هواداران مدعی بودند که این آهنگ‌ها جعلی هستند و توسط یک شیاد خوانده شده‌اند.

در این گزارش ۴۱ صفحه‌ای، دکتر پاپکان یافته‌های خود را با جزئیات کامل شرح داده و برای نخستین بار آن را فاش ساخته است. این گزارش حاصل ماه‌ها بررسی و مقایسه علمی دقیق آهنگ‌های کاسیو با ضبط‌های قانونی مایکل جکسون می‌باشد. هدف از تهیه این گزارش تنها یک چیز است: تعیین اینکه آیا آهنگ‌های کاسیو توسط مایکل جکسون خوانده شده‌اند یا خیر. زمانی که دکتر پاپکان درگیر این تحقیق شد، سرووا موضع خود را مشخص نکرده بود، و در جستجویش برای یافتن حقیقت تنها می‌خواست نظر کارشناسانه و صادقانه دکتر پاپکان را بداند.

با نگاهی دقیق‌تر به گزارش دکتر پاپکان می‌توان ترکیبی از سه رویکرد تحلیلی را مشاهده نمود. این کارشناس، ابتدا، لهجه خواننده آهنگ‌های کاسیو را مورد بررسی قرار داد و شیوه تلفظ برخی کلمات او را با صداهای موجود از مایکل، که در آنها مکرراً همان کلمات را در طول چهار دهه ضبط‌ رسمی و قانونی خوانده است، مقایسه کرد.

جالب اینجاست که دکتر پاپکان کشف کرد که لهجه خواننده آهنگ‌های کاسیو بیشتر با لهجه جیسون مالاکای مطابقت دارد نه جکسون. جیسون مالاکای صدایی شبیه به صدای مایکل دارد و مدت‌هاست همه معتقدند خواننده اصلی آهنگ‌های کاسیو است.

دکتر پاپکان تشخیص داد که خواننده آهنگ‌های کاسیو از آواهای انسدادی چاکنایی استفاده کرده است؛ یعنی حرف «ت» موجود در وسط برخی کلمات را تلفظ نمی‌کند. دکتر پاپکان نحوه تلفظ کلمه waiting توسط خواننده آهنگ‌های کاسیو را مثال زد که آن را به صورت wai’in تلفظ می‌کند، کاری که مایکل هرگز انجام نمی‌داد. وی می‌نویسد:

«بررسی آهنگ‌های ضبط‌شده مایکل در طول تمام حرفه‌‌ی ۳۹ ساله‌ی او نشان می‌دهد که او از واجگونه انسدادی چاکنایی در این جایگاه استفاده نمی‌کند. برعکس، جیسون مالاکای در این جایگاه مرتب از آوای انسدادی چاکنایی استفاده می‌کند. استفاده از آوای انسدادی چاکنایی در چنین جایگاه‌هایی از مشخصه‌های لهجه اهالی بروکلین، در نیویورک است. و در زندگینامه مالاکای آمده است: «من در محله سیلور اسپرینگ مریلند به دنیا آمدم؛ اما خانواده‌ام اصالتاً اهل بروکلین در نیویورک هستند.» با فرض اینکه او حرف زدن را از والدینش آموخته یا حداقل تحت تأثیر آنها بوده است، استفاده از آوای انسدادی چاکنایی در این جایگاه از او قابل انتظار است. اما سابقه زبانی او هر طور که باشد، واقعیت این است که او از این آوا استفاده می‌کند، در حالی که مایکل جکسون چنین کاری نمی‌کند.»

عجیب آنکه، طبق گزارش، خواننده این آهنگ‌ها، که کاسیو و پورت اصرار دارند همان مایکل جکسون است، حتی قادر نیست اسم «جکسون» را درست تلفظ کند. در آهنگ Breaking News، خواننده چندین بار اسم «مایکل جکسون» را می‌خواند، اما دکتر پاپکان آن را با تلفظ این اسم توسط خود شخص مایکل جکسون، در کلیپ‌هایی در بازه زمانی ۲۰ سال، از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۳، مقایسه کرد و هیچ شباهتی بین این دو تلفظ پیدا نکرد:

«تلفظ اسم «جکسون» در Breaking News (به صورت [sEn] با تلفظ‌های «جکسون» آنطور که خودش در مصاحبه‌های مختلف در طول تمام سال‌ها گفته است، فرق می‌کند.»

در گام بعدی، دکتر پاپکان ویژگی‌های تحریر را در آهنگ Breaking News کاسیو بررسی کرد و تفاوت‌های آن با تحریرهای موجود در آهنگ‌های معروف مایکل را نشان داد. تحریر، در آوازخوانی، به تغییر ارتعاش زیر و بمی صوت اطلاق می‌گردد که در پایان یک نوت و از طریق واریاسیون در حنجره رخ می‌دهد. در این مورد هم دکتر پاپکان هیچ نوع همخوانی بین تحریرهای خواننده آهنگ‌های کاسیو و تحریرهای مایکل جکسون در آهنگ‌های معروفش پیدا نکرد. بلکه، همچون مورد لهجه، متوجه شد فرکانس تحریر خواننده آهنگ‌های کاسیو بیشتر با فرکانس تحریر جیسون مالاکای همخوانی و مطابقت دارد. در این خصوص وی در گزارش خود نوشته است:

«تجزیه و تحلیل آکوستیک نشان می‌دهد که سرعت تحریر در Breaking News بیشتر از سرعت آن در یکی از نمونه‌های آهنگ‌های جکسون است. علاوه بر این، تحریر موجود در نمونه‌ آهنگ‌های جکسون روانتر و بیشتر وابسته به نوتی است که خوانده می‌شود. تحریر موجود در یکی از نمونه آهنگ‌های مالاکای و تحریر موجود در آهنگ Breaking News نسبت به تحریرهای مایکل جکسون در آهنگ‌های معروفش فرکانس بالاتری دارند.»

جالب آنکه، جیسون مالاکای از پاسخ به سؤالات سایت دیمین‌شیلدز در مورد این مسئله اجتناب کرد.

دکتر پاپکان تحریرهای جکسون در آهنگ Speechless (از آلبوم Invincible ،۲۰۰۱) را مورد بررسی دقیق قرار داده و متذکر می‌شود که انحناهای موجود در تحریر او «به شدت ملایمتر» از انحناهای موجود در آهنگ Breaking News است، و در طول تحریر «خیلی بهتر و پیوسته‌تر حفظ شده‌اند.» بنا به گفته دکتر پاپکان، سرعت تحریر جکسون «اساساً با توجه به تفسیر موسیقی قبلی، ایده‌آل قلمداد می‌شود.»

در پایان، در مقایسه آهنگ‌های مسلم مایکل جکسون با آهنگ‌های کاسیو، این گزارش بر مغایرت آماری فاحش در استفاده از تحریر در قسمت‌های میانی و پایانی سطرهای آهنگ‌ها تأکید می‌کند.

جعلی بودن سه آهنگ آلبوم مایکل تایید شد – نمودار تغییرات الگوی تحریری مایکل جکسون و خواننده آهنگ‌های کاسیو
نمودار تغییرات الگوی تحریری مایکل جکسون و خواننده آهنگ‌های کاسیو
دو ستون سمت چپ: میزان استفاده از تحریر در طول ترانه‌ها
دو ستون سمت راست: میزان استفاده از تحریر در میانه‌ی یک خط
(رنگ آبی: آهنگ‌های مایکل جکسون – رنگ نارنجی: آهنگ‌های کاسیو)

اطلاعات آماری دیگری که این گزارش تحلیلی ارائه می‌دهد شامل موارد زیر است:

 • خواننده آهنگ‌های کاسیو، ۱۰۰٪ مواقع، یعنی در تمامی آهنگ‌هایش از تحریر استفاده می‌کند. در حالی که طبق تجزیه و تحلیل‌ها، سلطان پاپ در ۲۲٪ از آهنگ‌های معروفش به هیچ وجه از تحریر در طول خطوط ترانه استفاده نمی‌کند.
 • خواننده آهنگ‌های کاسیو الگوی تحریرهای خود را ۸۳٪ مواقع تغییر می‌دهد، که درصد بسیار قابل‌توجهی‌ است، اما الگوی تحریری جکسون در طول خطوط ترانه‌ها فقط ۹٪ مواقع تغییر می‌کند.
 • خواننده آهنگ‌های کاسیو در میانه یک خط ۵۸٪ مواقع از تحریر استفاده می‌کند. و دوباره، جکسون فقط در ۹٪ مواقع در آهنگ‌های معروف و مسلّم خود، که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، این کار را انجام می‌دهد.

دکتر پاپکان با استناد به مغایرت‌های موجود در لهجه، تحریر، اجراهای ریز و کنترل صدا در آهنگ‌های کاسیو، این «فرضیه» که خواننده این آهنگ‌ها مایکل جکسون است را رد کرد.

سوابق کاری دکتر پاپکان قطعاً بسیار تأثیرگذار است؛ او برای سازمان‌های بسیار مهمی همچون CIA، آژانس امنیت ملی و سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا کار کرده است و در پرونده‌های بسیار مهمی، از جمله ضرب و شتم رادنی کینگ، قتل جون بنت رمزی و آدم‌ربایی پتی هرست، کارشناس صدا بوده است. تشخیص دستکاری شدن فایل‌های صوتی، اثبات هویت مظنونین از طریق تجزیه و تحلیل گفتاری و کمک به سازمان‌دهی تست «صداها» در پرونده‌های جنایی از جمله تخصص‌های اوست. با وجود این، نتایج دکتر پاپکان همچنان به عنوان نظر کارشناسانه او باقی می‌ماند.

زمانی که اولین بار اعتبار آهنگ‌های کاسیو در سال ۲۰۱۰ مورد تردید قرار گرفت، هاوارد وایتسمن، وکیل بنیاد مایکل جکسون، مدعی شد که بنیاد و شرکت موسیقی سونی خودشان تعدادی کارشناس پزشکی قانونی استخدام کرده بودند، که یکی از آنها ظاهراً از «تجزیه و تحلیل شکل امواج» استفاده کرده و به این نتیجه رسیده بود که متعلق به مایکل جکسون است. اما نه اسامی و نه مشخصات هیچ‌یک از این کارشناسان، و نه حتی نتایج مکتوبشان تا بحال در اختیار عموم قرار نگرفته است.

آقای وایتسمن به درخواست دیمین شیلدز جهت ارائه گزارش کارشناسانه پاسخی نداد.

به هر روی، دکتر پاپکان در گزارش خود ادعا می‌کند که تجزیه و تحلیل‌هایی که او انجام داده است «بسیار جزئی‌تر و دقیق‌تر از تجزیه و تحلیل شکل موجی است.» و این ادعای وی قانع‌کننده به نظر می‌رسد.

با اعلام گزارشی که در آن گفته شد سونی و بنیاد در دادگاه تصدیق کرده‌اند که سه آهنگ مورد سؤال ممکن است جعلی باشند، دعوایی که در خصوص آهنگ‌های کاسیو و آلبوم «مایکل» مطرح شده بود اخیراً عنوان خبرهای رسانه‌ها شد. البته سونی در بیانیه‌ای چنین اعترافی را انکار کرد، هرچند یکی از وکلای سونی به نام اندرو دمکو در یکی از جلسات دادرسی دسامبر ۲۰۱۶ اینچنین اظهارنظر کرد:

«در حال حاضر ما اظهار می‌کنیم که ممکن است مشخص شده باشد که خواننده این آهنگ‌ها مایکل جکسون نیست.»

ضیا مدبر نیز به نمایندگی هر دو شرکت اعلام کرد که سونی و بنیاد خود فریب ادی کاسیو و جیمز پورت را خوردند و قربانیان بی‌گناه این عمل متقلبانه شدند. این دو شخص، تهیه‌کنندگان کمتر شناخته‌شده‌ای هستند که این آهنگ‌ها را به عنوان آهنگ‌های مایکل جکسون به آنها فروخته بودند. با اینحال، مدبر تأکید داشت که حتی اگر این آهنگ‌ها متعلق به جکسون نباشند، سونی و بنیاد در اعلام اینکه این آهنگ‌ها متعلق به جکسون هستند مرتکب هیچ عمل اشتباهی نشده‌اند.

قاضی آن آی. جونز، در دادگاه عالی لس‌آنجلس با این موضع مسئله پیدا کرده و ابراز داشت:

«آنچه ایجاد مشکل می‌کند این است که شما تحت واقعیت‌هایی که اعتراف کرده‌اید از مردم کلاهبرداری می‌کنید.»

مدبر با پافشاری بر اینکه قانون اساسی به سونی و بنیاد اجازه می‌دهد به مشتریان خود دروغ بگویند، اظهار کرد:

«چنانچه ما از مردم کلاهبرداری کرده باشیم و سخن ما غیرتبلیغاتی بوده باشد، آنها تحت قوانین موضوعه دچار خسارت شده‌اند؛ این دقیقاً چیزی است که قانون می‌گوید.»

قاضی جونز به نفع شاکی پرونده خانم سرووا رأی را صادر کرد و به هر دو شرکت دستور داد تا با موسیقی که برای آن درخواست استیناف دادند مواجه شوند.

سپس، به طرز غافلگیرانه‌ای، درست چند روز بعد (۲۸ آگوست، ۲۰۱۸)، دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا با شرکت سونی و بنیاد مایکل جکسون موافقت کرد و آنها را از پرونده و اینطور حکم کرد که ذکر نام مایکل جکسون به عنوان خواننده روی جلد آلبوم و در فیلم تبلیغاتی برای مصرف‌کنندگان گمراه‌کننده نبوده است. بلکه، دادگاه در حکم خود قید کرد که این کار آنها صرفاً کمک به یک بحث عمومی بوده، و آزادی بیان هنری «غیربازرگانی» تلقی می‌شود، که توسط اصلاحیه اول قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد.

جعلی بودن سه آهنگ آلبوم مایکل تایید شد – متن روی کاور آلبوم مایکل
پشت کاور آلبوم مایکل نوشته شده است: «این آلبوم شامل ۹ آهنگ تابحال شنیده نشده از مایکل جکسون است.» اما سونی مدعی است که این نوشته به مشتریان اطمینان نمی‌دهد که جکسون تمامی این آهنگ‌ها را خوانده باشد. به طرز بسیار تعجب‌برانگیزی دادگاه نیز موافقت می‌کند.

پرونده اتهام کلاهبرداری علیه تهیه‌کنندگان آهنگ‌ها، ادی کاسیو و جیمز پورت، همچنان ادامه دارد. علاوه بر «ارزیابی جامع» ارائه‌شده توسط دکتر پاپکان، که طبق آن آهنگ‌ها جعلی تشخیص داده شدند، سرووا در شکایت خود موارد دیگری از کشفیاتش را برای دفاع از موضع خود مطرح کرده است، از جمله خط زمان متناقض ضبط‌ها، شنیده نشدن هیچ صدای دست زدن، بشکن زدن و پا کوبیدن جکسون در ترک‌های صوتی خام تفکیک‌شده، که وجود آنها امضای آهنگ‌های اوست. در مقابل، کاسیو به طور غیر قابل باوری ادعا می‌کند که تمامی شواهد اصلیت این آهنگ‌ها از بین رفته بودند.

با توجه به رفع اتهام از سونی و بنیاد در این پرونده، گزینه‌های اندکی برای سرووا باقی مانده است. او می‌تواند دست از سر سونی و بنیاد بردارد و پرونده کلاهبرداری را علیه کاسیو و پورت ادامه دهد. در این صورت سونی می‌تواند، صرفنظر از نتایج پرونده کلاهبرداری، به فروش آهنگ‌ها تحت عنوان «مایکل جکسون» ادامه دهد. راه دیگر این است که سرووا می‌تواند به دادگاه تجدیدنظر درخواست رسیدگی بدهد. درخواست رسیدگی ظرف مدت ۳۰ روز از اعلام نظر دادگاه قابل اعطا یا مردود خواهد بود. پس از این زمان، درخواست قطعی می‌شود و می‌توان به دادگاه عالی کالیفرنیا، که عالیترین مرجع قضایی ذی‌صلاح کالیفرنیا است، استیناف داد. دادگاه عالی تنها به درصد بسیار کمی از پرونده‌ها فرصت رسیدگی مجدد اعطا می‌کند، اما در موارد مهم مانند این پرونده، امر غیرممکنی نیست.

همچنین، دیمین شیلدز در حال منتشر کردن مجموعه پادکست‌هایی با عنوان «جعل کردن مایکل» است که نتیجه هشت سال تحقیق و تفحص او برای کشف واقعیت درباره آهنگ‌های کاسیو و آلبوم مایکل است. دیمین خود درصدد برآمد تا در مأموریتی شخصی یکبار و برای همیشه پی ببرد که این آهنگ‌ها از کجا آمده‌اند و چطور از یکی از آلبوم‌های رسمی مایکل جکسون سر در آورده‌اند.

دیمین شیلدز می‌گوید شواهدی که در این مقاله ارائه شد تنها میزان اندکی از شواهد موجود هستند. او در طول مجموعه پادکست‌های خود جزئیات بسیار زیادی از یافته‌هایش را که حاصل صدها ساعت مصاحبه اختصاصی با بسیاری از نزدیکترین افراد به این بحث است، هزاران صفحه مکاتبه و سوابق و مدارک رسمی و شواهد صوتی که قبلاً هرگز شنیده نشده‌اند، در اختیار ما قرار خواهد داد که همگی به کشفیاتی بسیار غیرمنتظره ختم خواهند شد. او تلاش می‌کند تا تکه‌های بیشماری از این پازل را کنار هم بچیند تا تصویر کاملی را برای اولین بار از اصل واقعه نشان دهد.

نمونه‌ای از مجموعه پادکست «جعل کردن مایکل» را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر بشنوید:

Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/au/podcast/faking-michael/id1434372710?mt=2
Spotify: https://open.spotify.com/episode/0J39NHdSutCMEHbURXC9nS?nd=1
Android: http://subscribeonandroid.com/fakingmichael.blubrry.net/feed/podcast
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NF8LLcUSMWA
Soundcloud: https://soundcloud.com/user-572776729/trailer

نوشتهٔ بعدی
پخش مستندی درباره اتهامات کودک‌آزاری مایکل جکسون در جشنواره فیلم سان‌دنس
نوشتهٔ پیشین
نورلند مایکل جکسون در معرض خطر آتش‌سوزی

بیشتر بخوانید

تبرئه مایکل جکسون از تمامی اتهامات سوءاستفاده جنسی

تبرئه مایکل جکسون از تمامی اتهامات سوءاستفاده جنسی

برتری گروه ایگلز بر مایکل جکسون؟! | تریلر، همچنان پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ

برتری گروه ایگلز بر مایکل جکسون، حقیقت یا تیتری شیطنت‌آمیز؟

مستند باشگاه شهرت یا باشگاه تهمت؟

مستند باشگاه شهرت ، یا باشگاه تهمت؟

8 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • اصن نیاز به این همه تکنولوژی و …. تحقیق نبوده
  کاملا مشخص بود این سه آهنگ رو مالاچی خونده! روز اول که این آهنگهارو شنیدم بدن اینکه چیزی بدونم گفتم چرا اینجوریه !!!! مگه میشه مایکل تو یک آهنگ بیاد صد بار اسم خودشو بیاره! اونم خودش بخونه ! مثلا اخبار و اینا هم نباشه!
  اصلا کسی که به کمالگرایی مایکل اشنا باشه و شنیده باشه اهنگهاشو راحت تشخصی میده!

  پاسخ
 • توجه کنید جیسون مالاچی نیست.جیسون مالاکای هستش…نمیدونم چرا مدام میگیم مالاچی!
  ضمنا امیدوارم روزی این سه آهنگ کذایی و دروغین از آلوبم رسمی مایگل حذف بشه..واقعا تاسف باره

  پاسخ
 • اگر تموم دندوناي مایکل رو می کشیدن اونم وقتی 11سال داشت بازم خیلی بهتر از این شیاد می تونست این آهنگ ها رو بخونه برای فهمیدن تقلبی بودن اون آهنگ ها حتی نیاز نیست شنونده حرفه ایی مایکل باشی اونقدر آهنگ هاش شنیده شده و تکنیک آوازيي مایکل در سطح بالاست که حتی نیاز به کار کارشناسی نداره تا بفهمی حقیقت چیه ! ننگ بر بنیاد و تمام اون دارودسته ی شیاد که چه زمان حیات مایکل چه الان در نبودش دنبال منافع کثیف خودشون هستن و مردم دنیا هم تنها نظاره گر این خیانت ها بوده و هستن و هیچ کاری نمی کنن!

  پاسخ
 • بیچاره مایکل که حتی بعد از فوتشم آرامش نداره . از صمیم قلبم براش ناراحتم . که همه خواستن از اسمش سواستفاده کنند . بنده معتقدم که دلیل مرگ مایکل هم اتفاقی نبوده و به قتل رسیده . مثل خیلی های دیگه . . .

  پاسخ
 • واقعا تاسف باره😐
  نمیدونم اسم اینکارو چی میشه گذاشت واقعا!😑

  پاسخ
 • همه ی این موارد که اعتبار مایکلو بردن زیر سوال یه طرف ، اینکه اشتباهشونو قبول نمیکنن و حتی انقدر نفوذ دارن روی همه چیز که دادگاه به نفعشون رای میده یه طرف

  پاسخ
 • فک نمیکنم اصلا کسی ازاین خبر تعجب کرده باشه … همه میدونستن سونی کاری نمیکنه چه با نظرکارشناسی و مدرک چه بدون نظر و مدرک. به هوادارای جدید و جوون حق میدم به سونی اعتماد کنن اما بقیه دیگه چرا؟؟؟ بقیه که از رفتارهای دوگانه و مخربش درطول 25سال مطلعن؛خود آقای جکسون چندبار دیگه باید از کارشکنی کمپانی های موسیقی (سونی) سخنرانی میکرد؟ همین اعتماد بی جا باعث شده فک کنن همه هوادارا از روند تهیه آلبوم بی اطلاعن که داستانهای سخیف سرهم میکنن مگه بقالیه که هرکی گفت من آهنگ دارم بری ازش بخری مستقیم بذاری داخل آلبوم( تازه بدون در نظرگرفتن این همه سواستفاده هایی که حتی زمان زنده بودن از شهرتش می شد)
  نمیدونم متاسفانه تا کی باید شاهد شنیدن نامش تو اخبار دادگاه باشیم به جای اینکه نامش رو به خاطر دستاوردها و تاثیراتش بر موسیقی تو جشنواره ها بشنویم.

  پاسخ
 • به نظر من که یه مونواکرم و بهتر از فن های معمولی صداش رو می شناسم این صدای خودشه. مطمئنم. دست از سرش بر دارید لطفا. من این صدا رو می شناسم و میدونم که خودشه.فقط آهنگ ها رو دست کاری کردن. همینطور هم مطمئنم که آهنگ monster رو خودش نخونده. ولی هم keep your head upو هم breaking news رو خودش خونده. آهنگ هارو دست کاری کردن. من مطمئنم صدای خودشه

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.